search
error

Profilgrupp åk 7

Som en del i vår satsning på NO har vi på Svensgårdsskolan naturvetenskapliga profilgrupper för eleverna i årskurs 7. Vi ger intresserade elever möjlighet till både breddade och fördjupade studier vid sidan av den ordinarie NO-undervisningen. Vår vilja är att inspirera och väcka elevernas nyfikenhet, där studierna förbereder för fortsatt lärande inom fysik, kemi, biologi och teknik.

NO-profilen planerar under läsår 20/21 prova på att ta bakterieprov samt att odla bakterier, tillverka egen yoghurt, dissektion och bygga en elmotor.