Elevens utveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp.

I varje arbetsområde sätter vi upp mål som kontinuerligt följs upp. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad man behöver utveckla vidare.

På Svensgårdsskolan arbetar vi med individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP, för att dokumentera elevernas utveckling och lärande. Dessutom har vi som löfte, tillsammans med övriga kommunala skolor i Helsingborgs stad, att alla elever ska kunna läsa efter första skolåret samt räkna efter årskurs två. Detta löfte kallas en tjänstegaranti.

Elevernas lärande går att följa i vår digitala e-tjänst Unikum som alla kommunala grundskolor i Helsingborg arbetar med.

I år 3, 6 och 9 har eleverna nationella prov.