Råd och stöd

Skolhälsovården arbetar för att förebygga ohälsa och skall tillsammans med skolledningen, övrig personal, lärare och föräldrar arbeta för att elever skall må fysiskt och psykiskt bra i skolan. På Svensgårdsskolan har vi inom elevhälsan tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och skolspykolog.

Ring om något viktigt har hänt ditt barn som vi bör veta eller om du vill få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa. Ring även om du känner dig osäker på vart du skall vända dig vid eventuella problem. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Elevhälsa

Skolsköterska

Ida Casparson
Telefon: 0723-96 02 22

Kurator

Yousef El-Hallah
Telefon: 0708 18 54 28

Skolpsykolog

Anna-Lena Tjäderborn
Telefon: 0732 31 56 84

Studie- och yrkesvägledare

Rosel Nilsson
Telefon: 0732-31 12 48