Råd och stöd

Skolhälsovården arbetar för att förebygga ohälsa och skall tillsammans med skolledningen, övrig personal, lärare och föräldrar arbeta för att elever skall må fysiskt och psykiskt bra i skolan.

Elevhälsan

Svensgårdsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Skolan har också ett eget elevhälsoteam som består av skolledning, specialpedagoger, skolsköterska, kurator, SYV och skolpsykolog.