Om oss

Svensgårdsskolan har hög måluppfyllelse vad gäller studieresultat, trivsel och trygghet.

I medarbetarundersökningar, som genomförs i Helsingborgs stad, får Svensgårdsskolan högt betyg i medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Vi når goda resultat på nationella prov och har hög måluppfyllelse när det gäller slutbetyg och behörighet till gymnasieskolan. Vi är Qualis- och Olweuscertifierade och når mycket goda resultat (attitydundersökning och Olweusenkät) vad gäller elevernas upplevda trygghet och trivsel på skolan.