Om oss

Med glädje och gemenskap är Svensgårdsskolan i Helsingborg en skola med engagerade pedagoger och nyfikna elever. Skolan har 400 elever från förskoleklass till årskurs 9 och ligger mitt i Ödåkra, strax norr om Helsingborg.

Ödåkra är omgärdat av stora grönområden, ängsmark och skog vilket skapar goda förutsättningar för undervisning och rekreation. Skolan har ett femtiotal anställda, där de flesta är lärare. Skolan består även av ett elevhälsoteam (specialpedagoger, kurator, skolpsykolog, SYV och skolsköterska), fritidshemspersonal, skoladministration, vaktmästeri och lokalvård. Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer.

I Helsingborgs stads medarbetarundersökningar får Svensgårdsskolan högt betyg i medarbetarnas inställning till sin arbetsplats och arbetssituation. Vi når goda resultat på nationella prov och har hög måluppfyllelse när det gäller slutbetyg och behörighet till gymnasieskolan. Vi är Qualis- och Olweuscertifierade och når mycket goda resultat (Skoltempen och Olweusenkät) vad gäller elevernas upplevda trygghet och trivsel på skolan.

Under våren 2021 invigde vi vår nya fina restaurang och ombyggda lokaler på Stora skolan och Lilla skolan. Skolans yttre miljö kommer att fräschas upp och snart inviger vi en ny hinderbana och fotbollsplan.