Kontakta oss

Svensgårdsskolan
Besöksadress: Katedergatan 2, Ödåkra
Postadress: 251 89 Helsingborg

Skolledning

Per Olsson, rektor
Telefon: 042-10 56 37, 0703-30 42 01

Ann-Margret Upners, biträdande rektor fritidshem
Telefon: 0708-58 97 21

Personal

Skolassistent
Eva-Britt Zetterberg
Telefon: 042-10 47 71, 0733-34 77 48

Vaktmästare
Peter Ahlberg
Telefon: 042-10 47 31, 0702-22 80 30

Arbetslag förskoleklass och fritidshem (Lagsamordnare Ann-Margret Upners)
Telefon: 042-10 47 10, 0732-31 59 02 (Lilla skolan), 0735-72 13 65 (Paviljongen)

Arbetslag Alfa 1-3 (Lagsamordnare Tanja Gorgi)
Telefon: 042-10 66 50 (Paviljong), 0729-66 68 62 (Stora skolan), 042-10 47 10 (Lilla skolan)

Arbetslag Sigma 4-5 (Lagsamordnare Catarina Meijer)
Telefon: 0731-53 38 29, 0729-66 68 62

Arbetslag Kappa 6-9 (Lagsamordnare Torbjörn Johnsson)
Telefon: 042-10 45 97, 042-10 45 98

Idrottslärare åk 6-9

Johan Wahlgren 0737- 70 69 87

Speciallärare/Specialpedagog

Pontus Engström 0732-31 14 36, 042-10 45 90
Petra Bengtsson 0733-13 01 81
Linda Dervall 0733-58 81 54

Slöjdlärare

Robert Cser 0733-34 75 60
Karin Javenius 0737-70 53 07

Kurator

Yousef El-Hallah
Telefon: 0708 18 54 28

Skolpsykolog

Anna-Lena Tjäderborn
Telefon: 0732 31 56 84

Skolsköterska

Ida Casparson 0723-96 02 22

SYV

Rosel Nilsson 0732-31 12 48