Kontakta oss

Svensgårdsskolan
Besöksadress: Katedergatan 2, Ödåkra
Postadress: 251 89 Helsingborg

Skolledning

Per Olsson, rektor
Per.Olsson@helsingborg.se
Telefon: 042-10 56 37, 0703-30 42 01

Ann-Margret Upners, biträdande rektor fritidshem
ann-margret.upners@helsingborg.se
Telefon: 0708-58 97 21

Linda Dervall, biträdande rektor 6-9
linda.dervall@helsingborg.se
Telefon: 0733-58 81 54

Personal

Skolassistent
Eva-Britt Zetterberg
eva-britt.zetterberg@helsingborg.se
Telefon: 042-10 47 71, 0733-34 77 48

Vaktmästare
Peter Ahlberg
peter.ahlberg@helsingborg.se
Telefon: 042-10 47 31, 0702-22 80 30

Arbetslag förskoleklass och fritidshem (Lagsamordnare Ann-Margret Upners)
ann-margret.upners@helsingborg.se
Telefon: 042-10 47 10, 0732-31 59 02 (Lilla skolan), 0735-72 13 65 (Paviljongen)

Arbetslag Alfa 1-3
Telefon: 0729-66 68 62 (Paviljong), 0733-34 75 60 (Stora skolan)

Arbetslag Sigma 4-5 (Lagsamordnare Rebecka Råborg)
rebecka.raborg@helsingborg.se
Telefon: 0731-53 38 29

Arbetslag Kappa 6-9 (Lagsamordnare Torbjörn Johnsson)
torbjorn.johnsson@helsingborg.se
Telefon: 042-10 45 98

Specialpedagoger

Petra Bengtsson f-4
petra.bengtsson2@helsingborg.se
Telefon: 0733-13 01 81

Linda Dervall 5-9
linda.dervall@helsingborg.se
Telefon: 0733-58 81 54

Kurator

Yousef El-Hallah
yousef.elhallah@helsingborg.se
Telefon: 0708-18 54 28

Skolpsykolog

Peter Wrobel
peter.wrobel@helsingborg.se
Telefon: 0730-79 78 37

Skolsköterska

Ida Casparson
ida.casparson@helsingborg.se
Telefon: 0723-96 02 22

Studie- och yrkesvägledare

Rosel Nilsson
rosel.nilsson@helsingborg.se
Telefon: 0732-31 12 48