Fritidshem

Det är viktigt att barnen känner sig trygga hos oss. En trygghet för barnen är att pedagogerna ser barnens dag som en helhet, en del av personalen arbetar även med barnen på förmiddagen. När fritidshemmens personal har planering finns någon personal från arbetslaget som känner barnen där.

För allas trivsel är det viktigt att barnen tar ansvar för sina saker och material som han eller hon har använt och att alla har ett trevligt sätt emot varandra. På fritids är det också viktigt att barnen har inflytande och ansvar. Barnen ska ha frihet under ansvar att påverka sina dagar hos oss. Vi försöker ta vara på barnens egna intressen och förslag. De är delaktiga i vardagssysslorna exempelvis genom att de hjälper till vid mellanmålen och plockar undan.

Här får barnen välja själva

Vi erbjuder barnen en aktiverande miljö då de efter skoltid får möjligheter att fortsätta med och skapa nya kamratrelationer. Barnen har stor valfrihet att välja aktiviteter – kreativa aktiviteter, möjligheter till att spela spel, rollekar och bygglekar. I vårt snickarrum är det ofta full aktivitet. Ibland fungerar det som bageri, ibland snickras, målas och skapas de med olika material. Efter mognad och intresse erbjuds barnen att spela pingis i vårt miljöhus.

Vi är både ute och inne

Ett viktigt inslag är barnens ute- och inne lek , då de får möjligheter att tillsammans med andra använda sin fantasi. Genom leken utvecklar barnen kännedom om sig själva och de lär sig tänka, lösa problem och lära sig vilka regler som gäller för den sociala samvaron. Utemiljön inbjuder till fotboll, klättring, cykling, lek i sandlådor och gungor.

Ibland behöver barnen lite lugn och ro och sätter sig kanske med en bok eller något annat för sig själv. Varje höst deltar alla fritidsbarnen i Svensgårdsmästerskapen och på våren har vi fritidshemmens minilopp – då andra fritidshem kommer och deltar. På loven är vi alla tillsammans och har olika aktiviteter beroende på årstid.

De äldre barnen årskurs 3 och uppåt

Fritids för de äldre barnen har ett nära samarbete med fritids för de yngre skolåren. Eftersom de här eleverna är äldre och börjar sina sista år på fritids låter vi dom ha mycket inflytande och ansvar. De har frihet under ansvar att påverka sina dagar hos oss.

Vi utgår från deras egna intressen och frågor men bidrar också till att väcka nya och tidigare oupptäckta intressen hos dem själva. Detta gäller bakning, idrott, pyssel spel och olika turneringar. En dag i veckan går vi till en idrottshall i närheten för att röra lite extra på oss. På hösten går vi också till skogen en gång i veckan. Framåt vårkanten byter vi ut skogen mot att gå till fritidsgården i Ödåkra

Under höstterminen och en bit in på vårterminen gör vi ett eget program vi kallar Kanal Äpplet. Vi använder oss av skolans videokamera och sen får barnen agera programledare och ”hallåer”. Vi spelar in vid alla utflykter, större projekt och vid lite speciella tillfällen, till exempel pulkaåkning.